De laagdrempelige Notaris

Leather Bound Books
Modern Stairs
Fountain Pen
Gavel
Brown Shapes
School LIbrary

De Notariswinkel

De laagdrempelige Notaris

Welkom bij De Notariswinkel

Het notariskantoor met de lage drempel helpt u graag en goed.

Stap gerust eens binnen!


De Notariswinkel is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur

en van 13.00 tot 16.30 uur.


Wij zijn telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 08.00 tot 20.00 uur.


Koopavond

Tevens hebben wij regelmatig op maandag of op donderdag een avondopenstelling

van 18:45 tot 21:00 uur.

11_de_notariswinkel_dezaak3.jpg

Leer ons beter kennen

Professioneel en persoonlijk

OVER ONS

De Notariswinkel is een all-round notariskantoor gevestigd in de winkelstraat van Oost-Souburg. De naamgeving is een zeer bewuste keuze geweest. Wij willen namelijk net zo laagdrempelig zijn als u van een 'gewone' winkel gewend bent.


Informatie/bespreking

Ons kantoor loopt u daarom gemakkelijk binnen. In onze koffiecorner verstrekken wij basisinformatie over alle zaken waar een notaris in thuis is. Wilt u dieper ingaan op een onderwerp dat op ons werkterrein ligt, dan kan een afspraak gemaakt worden voor een bespreking met de notaris of een notarieel medewerker.


Heldere taal, duidelijke informatie
Wij hechten veel waarde aan het gebruik van heldere, begrijpelijke taal. Door middel van een goede uitleg maken wij onze klanten wegwijs in de wereld van op het eerste gezicht ontoegankelijke juridische onderwerpen. En door het stellen van de juiste vragen worden alle details van uw situatie duidelijk. Dat stelt u ten slotte in staat om eigen keuzes te maken

Wij kunnen u met de volgende zaken van dienst zijn:

De Woning, Familie, de Zaak, Mengvormen

De Woning

Notaris = onafhankelijk
Wie een woning heeft gekocht, wordt eigenaar van die woning doordat een notariële akte wordt opgemaakt, die in de openbare registers van het kadaster wordt ingeschreven. Voor de verkoper van de woning is het van groot belang dat de betaling door de koper op correcte wijze plaatsvindt. En de koper wil eigenaar van de woning worden zonder dat deze woning nog tot onderpand dient voor schulden van de verkoper en zonder dat voor schulden van de verkoper beslag op de woning is gelegd. De functie van de notaris is om de verschillende belangen van de beide partijen zodanig bijeen te brengen, dat te allen tijde duidelijk is wie waar aan toe is. De notaris bewaakt het proces van overdracht als onafhankelijke derde partij.


De Notariswinkel informeert

Naast de zekerheid van een correcte eigendomsoverdracht vinden wij het belangrijk de verkoper en koper goed te informeren over alle verdere gevolgen van de overdracht van de woning. Bijvoorbeeld op het gebied van de opstalverzekering, de mogelijke overgang van garanties (op de c.v., de keuken, kozijnen, betonreparaties enzovoorts), de rechten en plichten ten aanzien van de eigenaren van omringende percelen en dergelijke.

Plants on the Window

De Familie

Familierecht

De Notariswinkel beschikt over deskundigheid op het gebied van het familierecht. Dit grote gebied kan worden verdeeld in vier afzonderlijke delen diverse akten, afwikkeling nalatenschappen, echtscheiding/verbreking samenwonen, estate planningen tweetrapstestament.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen doen.

Familie bij een Beach

De Zaak

Start onderneming

Bent u een startende ondernemer, dan kunt u bij de Notariswinkel terecht voor advies over de vorm waarin u uw onderneming kunt drijven. Belangrijk voor het maken van een goede keuze is met name hoe u kunt voorkomen dat u onnodige risico´s loopt en welke vorm voor u de meest gunstige fiscale gevolgen heeft.


samenwerking, fusie, beëindiging, opvolging
Gaat u een samenwerking aan met een andere ondernemer, dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij het gestalte geven aan die samenwerking. Wenst u uw onderneming te beëindigen, dan verzorgen wij – waar mogelijk in samenspraak met uw financieel adviseur – ook de bedrijfsopvolging.

8_de_notariswinkel_mengvorm1.jpg

Mengvormen

In het dagelijkse leven hebben 'de woning', 'de familie' en 'de zaak' raakvlakken hebben met elkaar. Bijvoorbeeld: bent u gehuwd, alleenstaand of samenwonend en zijn er huwelijkse voorwaarden of is er een samenlevingscontract? Bent u in loondienst en heeft u bovendien een eigen zaak? In welke vorm drijft u uw onderneming? Het antwoord op deze vragen kan van belang zijn voor de vraag of u een eigen woning alleen of samen met uw partner aankoopt.

Wat gebeurt er als u overlijdt? Moeten er voorzieningen getroffen worden voor uw partner en speelt uw eventuele zakelijke partner daarbij ook een rol? Welke verzekeringen zijn er afgesloten?

In dit soort gevallen knoopt de Notariswinkel de juridische touwtjes aan elkaar en voorziet u van goede adviezen en waterdichte akten. Wij vinden het een uitdaging om uw juridische 'huisarts' te worden: hoe beter wij bekend zijn met uw situatie, hoe beter wij u kunnen adviseren.

doet het werk samen

Hier kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen

Tekst controleren op een Document
Fountain Pen

Contact

Bedankt voor de inzending!